Výcvikový víkend Hadinka

17.09.2019 21:05

V polovině září se uskutečnil výcvikový víkend na Hadince. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se brzy naviděnou. Této akce se zúčastnili: Chandler Debbie-Ann, Benjamin from Black Meadow (syn našeho Cooper Debbie-Ann), Chelsea Debbie-Ann, Johanna Debbie-Ann a Jessie Debbie-Ann.