FANNY DEBBIE-ANN

Označení: červená
 
Narozena: 14:00 hod.
 
Porodní váha: 570 g
 
Fannynka odjela do Ostravy za svou novou rodinou a psí smečkou.